Mechanik
PL FB kontakt

15.06.2024

Home Page Maj-Czerwiec 2023 Principles of good metrological practice of form deviation measurements

Principles of good metrological practice of form deviation measurements

Zasady dobrej praktyki metrologicznej pomiarów zarysu kształtu *

Author: Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Piotr Chmielik

Mechanik nr 05/06/2023 - Metrologia techniczna

ABSTRACT: The article concerns the measurements of form using the radial method. The most important factors influencing the obtaining of reliable measurement results of the outlines of the form of rotary elements with the use of measuring instruments operating on the principle of the method of measuring changes in the radius were presented. The principles of good metrological practice ensuring obtaining reliable measurement results at the stage of preparing the instrument, carrying out measurements and performing the analysis of the obtained results in order to determine the parameters are discussed.

KEYWORDS: form deviation, geometrical tolerance, measurement uncertainty

STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy pomiarów zarysów kształtu metodą promieniową. Przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wiarygodność wyników pomiarów zarysów kształtu elementów obrotowych przeprowadzonych z użyciem przyrządów wykorzystujących metodę pomiaru zmian promienia. Omówiono zasady dobrej praktyki metrologicznej zapewniającej uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów na etapie przygotowywania przyrządu, przeprowadzania pomiarów oraz analizowania wyników w celu wyznaczenia parametrów.

SŁOWA KLUCZOWE: zarysy kształtu, tolerancje geometryczne, niepewność pomiaru

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Adamczak S., Świderski J., Kmiecik-Sołtysiak U. „Szacowanie niepewności pomiaru zarysu okrągłości z wykorzystaniem przyrządu z obrotowym wrzecionem”. Mechanik. 10 (2017): 912–914, https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.10.145.

[2] Nielsen Henrik S., Malburg Mark C. “Traceability and correlation in roundness measurement”. Precision Engineering. 19, 2–3 (October–November 1996): 175–179.

[3] Janecki D. „Problemy pomiaru i oceny geometrii powierzchni obrotowych części maszyn”. Monografie, Studia, Rozprawy nr M32. Kielce: Politechnika Świętokrzyska (2012).

[4] Kondo Y., Bitou Y., Sato O., Abe M. “Calibration and uncertainty evaluation of flick standard using coordinate-measuring machine”. 1st Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2013 (September 2–5, 2013), Tsukuba, Japan.

[5] Buajareren J., Phhuaknoi P., Somthong T., Tonmuean-wai A. “Development of the probe calibration system for the roundness measuring machine”. Journal of Industrial Technology. 9, 1 (January–April 2013).

[6] Widmaier T., Kuosmanen P., Hemming B., Esala V., Brabandt D., Haikio J. “New material standards for traceability of roundness measurements of large scale rotors”. 58th Ilmenau Scientific Colloquium (September 2014).

[7] Żebrowska-Łucyk S. „Kompensacja błędów pozycjonowania w pomiarach współosiowości i średnic metodą bezodniesieniową”. Metrologia i systemy pomiarowe. V, 1–2 (1998): 97–116, bwmeta1.element.baztech-article-BSW9-0004-0794.

[8] Żebrowska-Łucyk S., Sieniło M. „Metoda kompensacji błędów wynikających z nierównoległości osi mierzonych elementów do osi obrotu”. PAK. 56, 1 (2010): 13–14, bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0075-0005.

[9] “Exploring roundness. A fundamental guide to measurement cylindrical form”. 3rd edition, November 2011. List No 600-5. Taylor Hobson.

[10] PN-EN ISO 12181-1:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Okrągłość – Część 1: Terminologia i parametry okrągłości.

[11] PN-EN ISO 12181-2:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Okrągłość – Część 2: Operatory specyfikacji.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.5-6.10

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Piotr Chmielik: Principles of good metrological practice of form deviation measurements (Zasady dobrej praktyki metrologicznej pomiarów zarysu kształtu) (PDF, ~2,3 MB)

Home Page Maj-Czerwiec 2023 Principles of good metrological practice of form deviation measurements

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners