Mechanik
PL FB kontakt

05.02.2023

Home Page Listopad 2022 Operational tests of a distributor injection pump

Operational tests of a distributor injection pump

Badania eksploatacyjne rozdzielaczowej pompy wtryskowej *

Author: Paweł Bałon, Edward Rejman, Robert Smusz, Bartłomiej Kiełbasa

Mechanik nr 11/2022 - CAD/CAM/CAE

ABSTRACT: Research on drive units confirms that, as a result of many years of operation, the fastest-wearing components in diesel engines of machines and vehicles are in-line and distributor pumps. The durability of the pumps is several times shorter than that of the motors. A dozen or so different sizes and types of in-line injection pumps were used in diesel engines of vehicles, which significantly complicated the service capacity. The authors of the work created a pump that has a universal application and can be used interchangeably for many types of diesel engines and also meets the increased durability requirements. The analysis partially presents the results of operational tests of the pump working under load and the analysis of the causes of damage. Model studies of the contact stresses between damaged elements were also carried out.

KEYWORDS: pump shaft, diesel engine, FEM analysis, pump drive shaft, experimental verification

STRESZCZENIE: Badania zespołów napędowych potwierdzają, że do najszybciej zużywających się w wyniku wieloletniej eksploatacji podzespołów w silnikach wysokoprężnych maszyn i pojazdów należą pompy wtryskowe rzędowe i rozdzielaczowe. Trwałość pomp jest kilkakrotnie mniejsza od trwałości silników. W silnikach wysokoprężnych pojazdów stosowano kilkanaście różnych wielkości i rodzajów pomp wtryskowych rzędowych, co znacznie komplikowało możliwości serwisowe. Autorzy pracy skonstruowali pompę, która ma uniwersalne zastosowanie i może być montowana zamiennie w wielu typach silników wysokoprężnych, ponadto spełnia podwyższone wymogi trwałości. W analizie przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych pompy pracującej pod obciążeniem i przyczyny uszkodzeń. Przeprowadzono również badania modelowe naprężeń kontaktowych między elementami, które uległy uszkodzeniu.

SŁOWA KLUCZOWE: wał pompy, silnik wysokoprężny, analiza MES, wał napędowy pompy, weryfikacja eksperymentalna

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Sitek K., Syta S. „Badania stanowiskowe i diagnostyka”. Pojazdy samochodowe. Warszawa: WKiŁ (2011).

[2] Janiszewski T., Mavrantzas S. „Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych”. Warszawa: WKiŁ (2016).

[3] Bałon P., Świątoniowski A., Rejman E., Kiełbasa B., Smusz R., Szostak J., Kowalski Ł. “Stress concentration analysis of the injection pump shaft”. Advances in Science and Technology Research Journal. 14, 2 (2020): 155–162, https://doi.org/10.12913/22998624/xxxxx.

[4] Szulborski A. „Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe VR”. Informatory techniczne Bosch (2001).

[5] Günther H. „Diagnozowanie silników wysokoprężnych”. Warszawa: WKiŁ (2006).

[6] Kaźmierczak A. „Silniki pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych”. Warszawa: REA (2010).

[7] Noga S., Rejman E., Bałon P., Kiełbasa B., Smusz R., Szostak J. “Analytical and numerical analysis of injection pump (stepped) shaft vibrations using Timoshenko theory”. Acta Mechanica et Automatica. 16, 2 (2022): 215–224, https://doi.org/10.2478/ama-2022-0026.

[8] Bałon P., Kochman A., Rejman E., Kiełbasa B., Smusz R., Burek A., Szostak J., Kowalski Ł., Świątoniowski J. “Research and FEM analysis of the injection pump shaft for diesel engines”. Mechanik. 11 (2019): 714–716, https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.94.

[9] Luft S. „Podstawy budowy silników”. Pojazdy samochodowe. Warszawa: WKiŁ (2003).

[10] Falkowski H., Krępeć T. „Obsługa i naprawa aparatury paliwowej silników wysokoprężnych”. Warszawa: WKiŁ (1979).

[11] Popov V.L. “Contact Mechanics and Friction”. Berlin–Heidelberg: Springer (2010).

[12] Patent nr 423777, pt. „Głowica rotacyjnej pompy paliwa” (z dn. 7 grudnia 2017).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.11.24

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Paweł Bałon, Edward Rejman, Robert Smusz, Bartłomiej Kiełbasa: Operational tests of a distributor injection pump (Badania eksploatacyjne rozdzielaczowej pompy wtryskowej) (PDF, ~1,1 MB)

Home Page Listopad 2022 Operational tests of a distributor injection pump

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners