Mechanik
PL FB kontakt

02.03.2024

Home Page Listopad 2022 Metrological problems during mounting of bearings in machines

Metrological problems during mounting of bearings in machines

Problemy metrologiczne podczas montażu łożysk w maszynach *

Author: Stanisław Adamczak, Marek Gajur, Krzysztof Kuźmicki

Mechanik nr 11/2022 - Metrologia techniczna

ABSTRACT: The article is devoted to metrological problems occurring during the assembly of bearings in machines. Typical errors made during measurements of the components of bearing nodes and their influence on the bearing life are listed. Design solutions in the form of composite bearing hubs have been described, which allow to solve of key metrological problems and avoid mistakes made during the assembly of car chassis systems.

KEYWORDS: rolling bearings, assembly, assembly errors, play, bearing hub

STRESZCZENIE: Artykuł poświęcono problemom metrologicznym występującym podczas montażu łożysk w maszynach. Wymieniono typowe błędy popełniane podczas pomiarów elementów składowych węzłów łożyskowych i ich wpływ na trwałość łożysk. Opisano rozwiązania konstrukcyjne w postaci zespolonych piast łożyskowych pozwalające rozwiązać kluczowe problemy metrologiczne i uniknąć błędów popełnianych podczas montażu układów jezdnych samochodów.

SŁOWA KLUCZOWE: łożyska toczne, montaż, błędy montażu, luz, piasta łożyskowa

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Wierzcholski K. „Probabilistyczne studium zatarcia łożysk ślizgowych i tocznych”. Tribologia. 4 (2015): 199–206, bwmeta1.element.baztech-da9d0390-c040-48c9-a262-024e6bdad417.

[2] https://pwemag.co.uk/news/fullstory.php/aid/4440/A_perfect_fit:_the_importance_of_mounting_bearings_properly.html (dostęp: 15.03.2022).

[3] Adamczak S. „Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (1982).

[4] Adamczak S., Makieła W. „Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (2010).

[5] Sałaciński T. „Analiza zdolności narzędzi i systemów pomiarowych”. Inżynieria Maszyn. 17, 2 (2012): 75–83, bwmeta1.element.baztech-article-LODC-0002-0016.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.11.23

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Stanisław Adamczak, Marek Gajur, Krzysztof Kuźmicki: Metrological problems during mounting of bearings in machines (Problemy metrologiczne podczas montażu łożysk w maszynach) (PDF, ~1 MB)

Home Page Listopad 2022 Metrological problems during mounting of bearings in machines

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners