Mechanik
PL FB kontakt

15.06.2024

Home Page Sierpień-Wrzesień 2023

The contents of the monthly No. 08/09/2023

CAD/CAM/CAE

40 Dron Rapier X-25 – skonstruowany z użyciem platformy 3DEXPERIENCE – z włoskim certyfikatem bezpieczeństwa

Inżynieria materiałowa

42 Comparison of selected strength tests of glasses frames made of composite reinforced with natural fiber and polymer material Porównanie wybranych badań wytrzymałościowych opraw okularowych wykonanych z kompozytu zbrojonego włóknem naturalnym oraz z tworzywa polimerowego * - Łukasz Bąk, Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Kama Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, Piotr Nieckarz

ABSTRACT: The article presents selected strength tests of glasses frames made of a composite reinforced with natural fiber. In addition, one test sample was commercial frames made of polymer material. The tests included: temple bending, three-point bending of the temples, bending of the temple ends and low-cycle fatigue test of the frame-temple connection.

KEYWORDS: strength tests of glasses elements, glasses frames, natural fiber reinforced composite

STRESZCZENIE: W artykule omówiono wybrane przeprowadzone badania wytrzymałościowe opraw okularów wykonanych z kompozytu zbrojonego włóknem naturalnym. Dodatkowo jedną badaną próbką były oprawy handlowe wykonane z tworzywa polimerowego. Badania obejmowały: rozginanie zauszników, zginanie trójpunktowe zauszników, odginanie końcówek zauszników oraz badanie zmęczeniowe niskocyklowe połączenia oprawy z zausznikiem.

SŁOWA KLUCZOWE: badania wytrzymałościowe elementów okularów, oprawy okularowe, kompozyt zbrojony włóknem naturalnym

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.8-9.16

 

* Artykuł recenzowany

59 Evaluation of flammability by the oxygen index of selected composites based on epoxy resin Ocena palności metodą indeksu tlenowego wybranych kompozytów na osnowie z żywicy epoksydowej * - Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Kama Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, Piotr Nieckarz, Wioletta Basara-Wiśniewska

ABSTRACT: The article presents the results of flammability tests of composite materials based on epoxy resin. Natural linen, jute and carbon fiber were used as a reinforcement. The samples were made in the vacuum infusion process. The tests were also carried out for the granulated cork material. Flammability tests were carried out using the determination of the oxygen index value in accordance with ASTM D 2826-06a, ISO 4589, part 2: 1996. The tests made it possible to determine the extent to which the tested materials are fire hazardous.

KEYWORDS: oxygen index, flammability, natural fiber reinforced composite

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań palności materiałów kompozytowych na osnowie z żywicy epoksydowej. Jako zbrojenie użyto tkaniny z włókien: lnu, juty oraz włókna węglowego. Próbki były wykonywane w procesie infuzji próżniowej. Badania przeprowadzono również dla materiału z korka granulowanego. Badania palności przeprowadzono za pomocą oznaczenia wartości indeksu tlenowego zgodnie z normą ASTM D 2826-06a, ISO 4589, część 2: 1996. Badania pozwoliły określić, w jakim stopniu wybrane materiały są niebezpieczne pożarowo.

SŁOWA KLUCZOWE: indeks tlenowy, palność, kompozyt zbrojony włóknem naturalnym

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.8-9.18

 

* Artykuł recenzowany

Metrologia techniczna

20 Jeden system pomiarowy do wymagających zadań kontrolnych. Urządzenia do pomiaru geometrii ostrza narzędzi skrawających (ITA)
51 Hob’s optical and coordinating methods of measurement Optyczne i współrzędnościowe metody pomiaru frezów ślimakowych * - Andrzej Piotrowski

ABSTRACT: The article presents selected issues of measurement and identification of hobs using optical and coordinates metrology methods. The outline of the hob is an indicator of the tool class and has a decisive influence on the accuracy of the gears made with it. The conducted research is the basis for drawing conclusions about the principles and methods of measuring hobs.

KEYWORDS: CAD/CAE, metrology, hob’s mathematical model, numerical analysis, CMM

STRESZCZENIE: Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia pomiaru i identyfikacji frezów ślimakowych z użyciem metod metrologii optycznej i współrzędnościowej. Zarys frezu ślimakowego jest wyznacznikiem klasy narzędzia i ma decydujący wpływ na dokładność wykonywanych z jego użyciem kół zębatych. Przeprowadzone badania są podstawą do wnioskowania o zasadach i metodach pomiaru frezów ślimakowych.

SŁOWA KLUCZOWE: CAD/CAE, metrologia, model matematyczny frezu ślimakowego, analiza numeryczna, WMP

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.8-9.17

 

* Artykuł recenzowany

Napędy i sterowanie

36 Jak napędy wspierają efektywność energetyczną?
38 Zrównoważony rozwój dzięki regeneracji produktów. Drugie życie używanych części – program firmy Bosch Rexroth
47 Bezpieczeństwo w produkcji akumulatorów: pierwszy certyfikowany prowadnik kablowy do suchych pomieszczeń czystych

Narzędzia

6 Narzędzia DIAEDGE nagrodzone za wysoką jakość przez Schaeffler Group (MITSUBISHI MATERIALS)
8 Narzędzia specjalne (ISCAR)
12 Technika w służbie zrównoważonego rozwoju: jak przyciągać młode talenty z poczuciem celu (SANDVIK COROMANT)

Nowości wydawnicze

14 Projektowanie operacji druku 3D metodą FFF (Roman Stryczek, Kamil Wyrobek)

Obrabiarki

22 Rezonatory laserowe TruDisk o mocy do 24 KW – do cięcia, spawania, napawania i hartowania (TRUMPF POLSKA)

Różne

41 MetalTop.pl – kolejny branżowy portal reklamowy?
63 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
16 Firma Oerlikon Balzers podpisała 10-letni kontrakt z ITP Aero
18 Motoryzacja na zakręcie
28 Sandvik Coromant członkiem Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego
28 Nowe kierownictwo austriackiego producenta obrabiarek: Dr. Markus Nolte dyrektorem generalnym firmy EMCO
31 Andrzej Mochoń wiceprezesem rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
32 ITM – targi, które napędzają przemysł
34 Odkrywanie przyszłości: 144 wiodących tajwańskich producentów na EMO Hannover 2023
48 Robotyka ABB dla uczelni, czyli RobotStudio idzie na studia
50 Jubileuszowe targi TOOLEX już w październiku w Katowicach
58 Stal do reaktorów termojądrowych

Z działalności CIRP

30 Hybrydowe, przyrostowe wytwarzanie narzędzi formierskich - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Produkcja złożonych matryc do głębokiego tłoczenia jest kosztowna, energo- i czasochłonna. Zwłaszcza w przypadku wytwarzania małych partii pożądane jest opracowanie szybkich i tanich procesów. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie arkuszy blachy oraz laserowego osadzania metalu do ich łączenia i wygładzania.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Boehlerit Polska 11
CERATIZIT Group 1
Galika 33
GF Machining Solutions 25
Hermle 35
HIWIN 5
Hydac 39
ISCAR IV okł.
ITA 19
LiCON 31
Lien Chieh Machinery 29
Mitsubishi Materials I okł.
Sandvik Coromant 15
Staleo.pl 62
Targi EMO, Hanower 37
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań II okł.
Targi TOOLEX, Katowice III okł.
Tungaloy 17
XYZ Machine Tools 26
Zrobotyzowany.pl 62
Home Page Sierpień-Wrzesień 2023

Mechanik no. 08/09/2023

Sierpień-Wrzesień 2023

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners