Mechanik
PL FB kontakt

29.10.2020

Home Page Sierpień-Wrzesień 2020

The contents of the monthly No. 08/09/2020

CAD/CAM/CAE

44 Mastercam 2021 – ekonomiczne rozwiązanie dla wymagających (ZALCO)
48 Numerical analysis of the cross rolling process of a hollow railway axle Analiza numeryczna procesu walcowania poprzecznego drążonej osi kolejowej * - Zbigniew Pater

ABSTRACT: Presented is an innovative method of manufacturing hollow railway axle using three rolls. The novelty of the solution consists of the simultaneous forming of the hollow axle by three tools, which allows to quickly remove ovalisation of the cross-section of the workpiece. The correctness of the proposed solution was verified using numerical simulation. The influence of the rollers’ rotational speed on the forming process was analysed. The shape progression of the formed hollow axle, the effective strain, temperature and damage function distributions are presented. It is also shown how the force and torque on the rollers change during the rolling process.

KEYWORDS: cross rolling, hollow railway axle, FEM

STRESZCZENIE: Przedstawiono innowacyjną metodę wytwarzania osi kolejowych z użyciem trzech walców. Nowość rozwiązania polega na jednoczesnym kształtowaniu drążonej osi przez trzy narzędzia, co pozwala na szybkie usunięcie owalizacji przekroju poprzecznego obrabianego elementu. Proponowane rozwiązanie sprawdzono w symulacji numerycznej. Przeanalizowano wpływ prędkości obrotowej walców na przebieg kształtowania. Przedstawiono geometrię ukształtowanej drążonej osi, rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury oraz funkcji zniszczenia. Pokazano również, jak w trakcie kształtowania zmieniają się siła i moment obrotowy na walcach.

SŁOWA KLUCZOWE: walcowanie poprzeczne, drążona oś kolejowa, MES

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.8-9.15

 

* Artykuł recenzowany

53 Improving the topology of CAD models in the context of their susceptibility to design changes – model preparation stage. Part 1 Doskonalenie topologii modeli CAD w kontekście ich podatności na zmiany konstrukcyjne – etap przygotowania modelu. Część 1 * - Grzegorz Świaczny, Marek Wyleżoł

ABSTRACT: The article presents the importance of effective use of CAx class systems in the design of elements made of plastic. An example of the process of creating such an element – a rear car reflex lamp – is described. The 1st part of the article focuses on showing the individual phases of preparing a 3D model of the reflex lamp, while the 2nd part will present the process of its modification. The authors pay special attention to the role of the tree of the 3D model structure, which is a key factor influencing the project timing.

KEYWORDS: topology of CAD model, injection technology, plastics, automotive industry, CATIA v5

STRESZCZENIE: Przedstawiono wagę efektywnego wykorzystania systemów klasy CAx podczas projektowania elementów z tworzywa sztucznego. Opisano proces tworzenia takiego elementu – na przykładzie tylnego odblasku samochodowego. Część 1 artykułu koncentruje się na pokazaniu poszczególnych faz przygotowania modelu 3D odblasku, natomiast w części 2 zostanie opisany proces jego modyfikacji. Autorzy zwracają uwagę na rolę drzewa struktury modelu 3D, będącego kluczowym czynnikiem wpływającym na czas realizacji projektu.

SŁOWA KLUCZOWE: topologia modelu CAD, technologia wtrysku, tworzywa sztuczne, przemysł samochodowy, CATIA v5

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.8-9.16

 

* Artykuł recenzowany

Narzędzia

21 Figeac Aéro & Mitsubishi Materials. Historia sukcesu (MITSUBISHI MATERIALS)
26 Frezy baryłkowe – nowy trend we frezowaniu (ISCAR)
28 Magia kolumn i piramid mocujących (SCHUNK INTEC)
32 HF4 Mill – nowość w ofercie narzędzi na płytki wymienne (YG-1)
35 Nowa gama siłowników pneumatycznych firmy norelem do różnorodnych zastosowań (NORELEM)

Obrabiarki

8 ONA Electroerosión – precyzyjna obróbka części do turbin (GALIKA)
14 HCN-5000 – nowy poziom wydajności (YAMAZAKI MAZAK)
16 Lasery włóknowe z serii TruFiber – bardzo dobra jakość wiązki do precyzyjnego cięcia, spawania oraz druku 3D (TRUMPF)

Różne

60 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
62 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
6 Kalendarium targów zagranicznych – druga połowa 2020 r.
12 Kongres „Industry Next” na miarę nowej rzeczywistości
18 Pandemia podnosi popyt na umiejętności robotyczne
18 TOOLEX – wspólnie napędzamy gospodarkę!
20 Rewolucyjny pomysł kowarskiego wynalazcy
34 FASTENER POLAND łączy siły z targami SyMas i Maintenance
36 Intec i Zuliefermesse 2021 – targi branży obróbki metali
38 Nowy poziom techniki przemieszczeń liniowych
40 Łożyska do pracy w trudnych warunkach
42 Roboty zrewolucjonizują handel detaliczny
46 Elektryczny pojazd powietrzny nowej generacji powstaje w chmurze na platformie 3DEXPERIENCE

Z działalności CIRP

30 Dogładzanie oscylacyjne polikrystalicznej ceramiki YAG zawiesiną nanodiamentową - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Dogładzanie oscylacyjne polikrystalicznej ceramiki YAG (granatu itrowo-glinowego, Y3Al5O12) jest niezbędne do zwiększenia mocy wyjściowej promienia lasera YAG. Przedstawiono metodę dogładzania z wykorzystaniem zawiesiny nanodiamentowej i koloidalnej krzemionki w różnych proporcjach.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

3Dconnexion 43
Galika 1, 10
Hermle 7
ISCAR IV okł.
Kyocera Unimerco Tooling 25
Lenso 37, 39
MicroLab Precision Technology 5
Mitsubishi Materials I okł.
Norelem III okł.
Para Mill Precision Machinery 31
Rösler 41
Schunk Intec 29
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny 41
Staleo.pl 31
Targi FASTENER POLAND, Kraków 34
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań 12
Targi PLASTPOL, Kielce 47
Targi STOM, Kielce 41
Targi TOOLEX i OILexpo, Sosnowiec 19
Yamazaki Mazak 13
ZALCO 45
ZOLLER 31
Zrobotyzowany.pl 64
Home Page Sierpień-Wrzesień 2020

Mechanik no. 08/09/2020

Sierpień-Wrzesień 2020

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners