Mechanik
PL FB kontakt

21.06.2024

Home Page Listopad 2023

The contents of the monthly No. 11/2023

CAD/CAM/CAE

39 Modeling of spiral sheet metal elements using Inventor software Modelowanie spiralnych elementów blaszanych z wykorzystaniem oprogramowania Inventor * - Paweł Gwizdal

ABSTRACT: This article describes the process of modeling a spiral sheet metal element dedicated to a drum washer for vegetables. The purpose of this element is to transport vegetables through the washer area during the washing process. Modeling performed using the presented method allows to unfold the sheet metal and thus define the dimensions of the input sheet that should be cut from a flat sheet in order to produce a spiral with the desired parameters. This modeling approach can be successfully used to model spirals dedicated to many other applications.

KEYWORDS: modeling, sheet metal spiral, Autodesk Inventor, drum washer

STRESZCZENIE: Artykuł zawiera opis procesu modelowania spiralnego elementu blaszanego przeznaczonego dla płuczki bębnowej do warzyw. Zadaniem tego elementu jest transport warzyw przez obszar płuczki w trakcie procesu mycia. Modelowanie przeprowadzone zaprezentowaną metodą pozwala wykonać rozwinięcie blachy, a tym samym zdefiniować wymiary blachy wejściowej, jaką należy wyciąć z płaskiego arkusza, aby możliwe było wykonanie spirali o żądanych parametrach. Takie podejście do modelowania może być z powodzeniem wykorzystane do modelowania spirali przeznaczonych do wielu innych zastosowań.

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie, spirala blaszana, Autodesk Inventor, myjka bębnowa

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.11.22

 

* Artykuł recenzowany

Metrologia techniczna

48 Efektywne kosztowo metody kontroli obecności

Narzędzia

6 Wydajne przecinanie i obróbka rowków – by pozostać na właściwym torze. CoroCut® 2 to większa wydajność operacji przecinania i obróbki rowków (SANDVIK COROMANT)

Nowe technologie

26 Digi Index 2023: wyboista droga do Przemysłu 4.0
30 Nowy raport Międzynarodowej Federacji Robotyki: „World Robotics 2023”
32 Interroll wprowadza moduł przenośnika dla robotów MiR – optymalizacja logistyki wewnętrznej w operacjach 24/7
37 Jeszcze bardziej wszechstronne roboty liniowe
38 Milionowy robot przemysłowy firmy FANUC

Nowości wydawnicze

12 Wstęp do elektrotechniki (Sławomir Cieślik)

Obrabiarki

20 TruLaser Cell 5030 – uniwersalna obrabiarka laserowa 3D do cięcia i spawania (TRUMPF POLSKA)
22 Perfekcyjne wykończenie powierzchni do 315 tys. ton płyt ze stali nierdzewnej rocznie

Różne

8 New ranking of high technical universities in 2022 based on the world’s citation ranking Nowy ranking wyższych uczelni technicznych w 2022 r. na podstawie światowego rankingu cytowań * - Wit Grzesik

ABSTRACT: The article presents a new assessment of the publications of Polish scientists in 2022 based on the citation ranking (based on „World’s TOP2% Most Influenced Scientists”), which is compared with the results of the previous ranking from 2021. The comparison, which is quantitative and qualitative, is based on the total number of citations, the average number of citations related to the number of people included in the ranking and the average h-index determined for each University, and the sum of h-indexes. Numerous conclusions were drawn explaining the noticeable increase in the number of citations in the group of technical universities. There was a 20% increase in citations.

KEYWORDS: citations, h-index, TOP2% ranking, technical universities

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono kolejną ocenę publikacji polskich naukowców w 2022 r. opartą na rankingu cytowań (na podstawie „World’s TOP2% Most Influenced Scientists”), którą zestawiono z wynikami poprzedniego rankingu z 2021 r. Porównanie, które ma charakter ilościowy i jakościowy, oparto na całkowitej liczbie cytowań, średniej liczbie cytowań odniesionej do liczby osób ujętych w rankingu oraz średniego indeksu h wyznaczonego dla każdej z uczelni i sumy indeksów h. Wyciągnięto liczne wnioski wyjaśniające dostrzegalny wzrost liczby cytowań w grupie wyższych uczelni technicznych. Odnotowano 20% przyrost cytowań.

SŁOWA KLUCZOWE: cytowania, indeks h, ranking TOP2%, uczelnie techniczne

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.11.21

 

* Artykuł recenzowany

45 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
12 Wizja przemodelowania europejskiego systemu tworzyw sztucznych jednoczy ich producentów
14 Eksperci o przyszłości przemysłu – za nami 15. edycja targów TOOLEX
17 ITM – na kilka miesięcy przed targami 70% powierzchni zajęte!
24 Nowa placówka JPB Système w Polsce
34 Marzę, by robić to, co lubię – rozmowa z polskim laureatem EuroSkills Gdańsk 2023

Z działalności CIRP

44 Jakość warstwy wierzchniej przy szybkościowym szlifowaniu stopu Al6061T6 - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Materiały o wysokiej ciągliwości często stwarzają problemy podczas szlifowania szybkościowego. Wysoka prędkość odkształcenia powoduje nie tylko kruchość materiału, ale także uszkodzenia warstwy wierzchniej. Tu przedstawiono wyniki badania integralności warstwy wierzchniej i mechanizmów usuwania materiału przy szlifowaniu kutego stopu Al6061T6 z prędkością w zakresie: 30,4÷307,0 m/s.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

HIWIN 5
Kim Union Industrial 29
LiCON 17
Lien Chieh Machinery 25
Mitsubishi Materials 13
Sandvik Coromant I okł.
Staleo.pl 24
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań III okł., 29
Tungaloy 1
XYZ Machine Tools 18–19
Zrobotyzowany.pl 24
Home Page Listopad 2023

Mechanik no. 11/2023

Listopad 2023

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners