Mechanik
PL FB kontakt

20.07.2024

Home Page Lipiec 2024

The contents of the monthly No. 07/2024

Metrologia techniczna

40 Analysis of the control and measurement system in terms of its application in concrete mixer trucks Analiza układu kontrolno-pomiarowego w aspekcie jego zastosowania w betonomieszarkach samochodowych * - Jacek Bernaczek, Paweł Fudali, Anita Kalandyk, Mateusz Koperski, Marek Nagnajewicz

ABSTRACT: The article presents the results of research work in the form of the implementation of the control and measurement system of a 9 m3 truck concrete mixer. The necessity of recording key operating parameters during its operation, the measurement components used, as well as their adaptation to an existing truck concrete mixer, are discussed.
The publication results from a complex research process covered by the project entitled „Construction of a 9 m3 truck concrete mixer with advanced design and innovative functional solutions”, with the number POIR.01.01.01-00-1738/20.

KEYWORDS: hydraulic truck concrete mixer, control and measurement system

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych w postaci implementacji układu kontrolno-pomiarowego betonomieszarki samochodowej o pojemności 9 m3. Omówiono konieczność rejestracji kluczowych parametrów eksploatacyjnych podczas jej pracy, wykorzystane komponenty pomiarowe, jak również przedstawiono ich adaptację do istniejącej betonomieszarki samochodowej.
Publikacja jest wynikiem złożonego procesu badań objętych projektem pn. „Zabudowa własna betonomieszarki samochodowej 9 m3 o zaawansowanej konstrukcji i innowacyjnych rozwiązaniach funkcjonalnych”, o numerze POIR.01.01.01-00-1738/20.

SŁOWA KLUCZOWE: hydrauliczna betonomieszarka samochodowa, system kontrolno-pomiarowy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.7.14

 

* Artykuł recenzowany

Narzędzia

14 Efektywne przecinanie i toczenie rowków (SANDVIK COROMANT)

Obrabiarki

6 Development of techniques improving functional and programming abilities of intelligent CNC machine tools Rozwój technik wspomagania funkcjonowania i programowania inteligentnych obrabiarek CNC * - Krzysztof Jarosz, Wit Grzesik

ABSTRACT: This paper covers the areas of importance in the development of intelligent machine tools (IMTs), including: information/knowledge-based computing, advanced virtual modelling of machining systems, real-time process simulations with the use of digital twins (DTs) and intelligent control strategies based on the STEP-NC standards. Select examples of current industrial implementations are discussed, along with prognosing of future development trends. Moreover, the importance of human–machine interaction (HMI) and considering operator behavior and skill levels in the development of HMI is signified.

KEYWORDS: intelligent machine tool, information exchange, virtual simulation, STEP-NC interface

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono ważne kierunki rozwoju inteligentnych obrabiarek CNC obejmujące: przetwarzanie wiedzy/informacji, zaawansowane modelowanie wirtualne systemu obróbkowego, symulację procesu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem techniki bliźniaka cyfrowego oraz inteligentne sterowanie na bazie interfejsu STEP-NC. Podano przykłady współczesnych osiągnięć w skali przemysłowej i wytypowano kierunki dalszego rozwoju. Wskazano na ważną rolę doświadczenia i zachowania operatora w doskonaleniu interakcji z interfejsem człowiek–maszyna (HMI).

SŁOWA KLUCZOWE: inteligentna obrabiarka, wymiana informacji, symulacja wirtualna, STEP-NC interfejs

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.7.12

 

* Artykuł recenzowany

18 TruLaser 1000 fiber – uniwersalna wycinarka laserowa (TRUMPF POLSKA)

Obróbka plastyczna

32 B-pillar hot stamping process with an innovative design Proces tłoczenia na gorąco słupka B o innowacyjnej konstrukcji * - Ireneusz Wróbel, Piotr Danielczyk

ABSTRACT: The article describes the hot stamping process of the B-pillar of a passenger car from laser-welded blanks with a patch. The results of the stamping simulation performed in the Autoform package are presented and the stamping die is described. A specially designed welding station was used to prepare the blanks. A test series of 300 stampings was made. Basic mechanical properties of drawpieces (yield strength Rp0.2, strength limit Rm and hardness HV) were checked and a three-point bending test was performed.

KEYWORDS: hot stamping, Usibor 1500, Usibor 2000, Ductibor 500 laser welding of blanks, three-point bending test

STRESZCZENIE: W artykule opisano proces tłoczenia na gorąco słupka B samochodu osobowego z dwóch formatek spawanych laserowo z dodatkową nakładką. Przedstawiono wyniki symulacji tłoczenia wykonanej w pakiecie oprogramowania Autoform oraz konstrukcję tłocznika. Do przygotowania formatek zaprojektowano specjalne stanowisko spawalnicze. Wykonano próbną serię 300 wytłoczek. Sprawdzono ich podstawowe własności mechaniczne (granicę plastyczności Rp0.2, granicę wytrzymałości Rm oraz twardość HV), a także przeprowadzono test trójpunktowego zginania.

SŁOWA KLUCZOWE: tłoczenie na gorąco, Usibor 1500, Usibor 2000, Ductibor 500, spawanie laserowe formatek, zginanie trójpunktowe

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.7.13

 

* Artykuł recenzowany

Różne

43 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
13 ITM INDUSTRY EUROPE – otwieramy dekadę przemysłu 5.0
24 TAITRA na targach ITM Industry Europe 2024. Tajwańska oferta dla nowoczesnego przemysłu w Polsce
29 Własność intelektualna w Twojej szkole – projekt Urzędu Patentowego RP
30 Unikalne zastosowania prowadników kablowych igus®. Laureaci polskiej edycji konkursu vector 2024
38 Branża spawalnicza odlicza dni do ExpoWELDING 2024
39 XVI edycja targów TOOLEX – już w październiku w Katowicach
44 Innowacyjność dopasowana do potrzeb – od Autodesk Generative Design do druku 3D

Z działalności CIRP

21 Niskotemperaturowa metoda nanosmarowania zwiększająca skrawalność w ultraprecyzyjnym szlifowaniu bezspoiwowego węglika wolframu - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Bezspoiwowy węglik wolframu (WC) jest kluczowym materiałem na formy i matryce, ponieważ ma zbliżone do diamentu właściwości pod względem twardości i współczynnika rozszerzalności. Te same właściwości są jednak odpowiedzialne za złą szlifowalność WC. W artykule przedstawiono niskotemperaturową metodę nanosmarowania z wykorzystaniem rurki wirowej, która zapewnia zwiększenie wymiany ciepła.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Robo Challenge, Wrocław IV okł.
Sandvik Coromant I okł.
Staleo.pl 12
Targi ExpoWELDING, Katowice II okł.
Targi JIMTOF, Tokio (Japonia) 26–28
Targi TOOLEX, Katowice III okł.
Tungaloy 17
United Grinding Group 1
XYZ Machine Tools 22–23
Zrobotyzowany.pl 12
Home Page Lipiec 2024

Mechanik no. 07/2024

Lipiec 2024

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners