Mechanik
PL FB kontakt

17.04.2024

Home Page Maj-Czerwiec 2023 An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking

An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking

Próba oceny publikacji polskich naukowców w 2021 r. na podstawie światowego rankingu cytowań *

Author: Wit Grzesik

Mechanik nr 05/06/2023 - Różne

ABSTRACT: This paper presents both quantitative and qualitative assessment of the selected publications by Polish scientists in 2021 based on the “World’s TOP 2% Most Influenced Scientists” list. Comparing the structure of citations against the background of world requirements and introducing a model of the impact of the Hirsch index on citation departure. An addendum was given on the possibility of increasing the number of valuable citations in Poland, referring primarily to technical universities.

KEYWORDS: Hirsch index, citations

STRESZCZENIE: Przedstawiono ilościową i jakościową ocenę publikacji polskich naukowców z 2021 r. opartą na rankingu w kategorii cytowań (“World’s TOP 2% Most Influenced Scientists”). Porównano strukturę cytowań na tle osiągnięć światowych i zaproponowano model wpływu indeksu Hirscha na liczbę cytowań. Podano liczne wskazówki na temat możliwości wzrostu liczby wartościowych cytowań w Polsce, odnosząc je przede wszystkim do wyższych uczelni technicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: indeks Hirscha, cytowania

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Chu J.S.G., Evans J.A. “Slowed canonical progress in large fields of science”. PNAS. 118, 41 (2021): e2021636118, https://doi.org/10.1073/pnas.2021636118.

[2] Grzesik W. „Jak można właściwie ocenić indywidualny wkład naukowy w publikacjach wieloautorskich na podstawie danych bibliometrycznych”. Mechanik. 3 (2023): 40–45, https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.3.6.

[3] Foster J.G., Rzhetsky A., Evans J.A. “Tradition and innovation in scientists’ research strategies”. American Society Review. 80 (2015): 875–908, https://doi.org/10.48550/arXiv.1302.6906.

[4] Authors_singleyr_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209b.xlsx.

[5] Grzesik W., Gruba J. „Stan nauk inżynieryjnych i technicznych w Polsce w świetle rankingu TOP 2% Stanford University & Elsevier”. Mechanik. 8–9 (2022): 28–30.

[6] Grzesik W. „Czy wzmocnienie pozycji polskiej nauki jest realne. Analizy w oparciu o ranking World’s TOP 2% Scientists 2022”. Forum Akademickie. 4 (2023).

[7] Olędzki J.S. „Spory o model kariery”. Forum Akademickie. 7–8 (2006), https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2006/07-08/spory-o-model-kariery/.

[8] Skorupski A. „Co z karierą naukową młodych?”. Forum Akademickie. 7–8, (2021), https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/co-z-kariera-naukowa-mlodych/.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.5-6.11

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Wit Grzesik: An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking (Próba oceny publikacji polskich naukowców w 2021 r. na podstawie światowego rankingu cytowań) (PDF, ~0,9 MB)

Home Page Maj-Czerwiec 2023 An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking

Recommended Books

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies
Xichun Luo Yi Qin

Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies

Elsevier

“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory
James C. Robinson, José L. Rodrigo, Witold Sadowski

Three-Dimensional Navier-Stokes Equations. Classical Theory

Cambridge University Press

A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...

Our partners